صفحات داستان و راه‌اندازی آن در فیسبوک

صفحات داستان و راه‌اندازی آن در فیسبوک

کمپانی قدرتمند فیسبوک قصد دارد تا در کاری جدید؛ با ایجاد صفحات داستان بتواند خدمتی نو را به کاربرانش ارائه دهد. صفحات داستان در فیسبوک علاقه‌مندان به نرم‌افزار هتلداری؛ Amy Sun، مدیر بخش مربوطه فیسبوک اظهار داشته که ما همواره به علاقه‌مندی‌ها و نظرات کاربرانمان گوش...