امکانات نرم افزار هتلداری و مدیریت هتل

برخی از امکانات این نرم افزار هتلداری و مدیریت هتل : تعریف و قیمت گذاری انواع اتاق، سیستم پذیرش میهمانان ثبت کامل ورود و خروج همراه با هزینه ها و فاکتورهای مصرفی، سیستم رک و وضعیت نمایش گرافیکی اتاق ها، گزارشات جامع از سیستم صندوق و گردش حساب میهمان، امکان مدیریت چند هتل به طور همزمان و …

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.